Sluttforbrukere kjøper og handler i større grad med tanke på planeten vår og blir mer og mer opptatt av verdikjeden til de bedrifter de gjør handel med. 

Derfor er vi i gang med prosessen om å bli Miljøfyrtårnsertifisert og skal redusere vår miljøbelastning ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet i Arnestad Storkjøkken.

Vi jobber nå med å blant annet kartlegge våre leverandører og produkter slik at vi kan tydeliggjøre hvilke produkter som er miljømerket, og gjøre det enklere for bedrifter å velge produkter med hensyn til miljø. 

Du vil snart se miljømerke inne på siden til alle produkter som er miljømerket!