På bakgrunn av urolige finansmarkeder og vedvarende svak krone ser våre norske leverandører seg nødt til å heve sine priser, samt at all import blir vesentlig dyrere. Disse prisøkningene må vi også videreføre. Vi regner med at dette er ett forbigående fenomen og vil justere våre priser tilbake når det er anledning til det.

 

Covid 19 / koronaviruset har rammet bransjen vår hardt og som følge av dette har mange av våre kunder måtte stenge. Dette har resultert i at vi har sett oss nødt til å redusere personell i denne perioden og ber om forståelse og tålmodighet i tiden fremover. 

 

Vi gjør alt for å opprettholde vareleveringer som normalt, men vi kan oppleve å gå tom for enkelte varer i denne perioden, her vil vi levere alternative varer så langt det lar seg gjøre.