Varsel om force majeure

På bakgrunn av urolige finansmarkeder og vedvarende svak krone ser våre norske leverandører seg nødt til å heve sine priser, samt at all import blir vesentlig dyrere. Disse prisøkningene må vi også videreføre. Vi regner med at dette er ett forbigående fenomen og vil justere våre priser tilbake når det er anledning til det. Dette har rammet oss hardt og mange av våre kunder har måtte stenge og som resultat har vi redusert personell i denne perioden og ber om forståelse og tålmodighet i tiden fremover. Vi gjør alt for å opprettholde vareleveringer som normalt, men vi kan oppleve å gå tom for enkelte varer i denne perioden, her vil vi levere alternative varer så langt det lar seg gjøre.

Handlekurv  

Klage på vare eller bestilling

Ved klage på en vare eller bestilling, følg instruksjonene under:

When complaining about an item or order, follow the instructions below:

1. Last ned PDF-filen under / Download the PDF-file under

2. Fyll ut skjema (husk å notere ditt kundenummer i "Vennlig hilsen" rubrikken) / Fill out the form (remember to note your customer number in the "Best regard" field)

3. Send skjema til din selger / send the form to your sales contact

Vi kontakter deg innen 7 virkedager angående din klage, men tar forbehold om at vi til tider har mye å gjøre og at det derfor kan oppstå forsinkelser på svarrespons vedrørende klager.

Vi ber om forståelse for dette og håper du likevel tar kontakt med din selger på telefon dersom du ikke er blitt kontakten innen 7 virkedager.


We will contact you within 7 business days regarding your complaint, but please have in mind that we some times we have a lot to do and that there may be delays in response to your complaint.

We ask for your understanding of this and hope you will contact your sales person by phone if you have not been contacted within 7 working days